Få bedre helse med balansert chakra

- Annonse-

Chakra er et begrep som stammer fra indisk filosofi og er en del av tradisjonell indisk medisin. Chakraer er ment å være energisentre i kroppen. Det er vanligvis snakk om syv ulike chakraer hvor hver chakra representeres med hver sin farge og med hver sin plassering. Chakraene ligger plassert på midten av kroppen, langs ryggraden, midt i pannen og på toppen av hodet. Chackraene binder sammen den fysiske delen av kroppen vår med livsenergien.

Det sies at balanserte chakraer fører til god fysisk og mental helse, mens ubalanserte chakraer kan føre til helseproblemer og mentale blokkeringer.

De syv chakra

Hvert av chakraene har hver sin plassering og funksjon i kroppen. Det er tradisjonelt sett knyttet forskjellige farger til de syv chakraene. Disse fargene er ment å representere de ulike energifrekvensene som er tilstede i hvert chakra. Vi har tatt en kikk på hvor hver chakra ligger og hvilken farge den har.

Muladhara

Rotchakraet, Muladhara, ligger plassert i korsryggen og assosieres med fargen rød. Rød representerer det fysiske og knyttes til jorden og vår fysiske kropp. Fargen har også samhørighet med sikkerhet og stabilitet.

Svadhisthana

Svadhisthana er plassert i underlivet og representeres med fargen orange. Orange knyttes til vår følelsesmessige side og vår evne til å føle gleder og sorger. Fargen står også for kreativitet og sexualitet.

Manipura

Manipura sitter i solar plexus og representeres med fargen gul. Gul står for den personlige makten og evnen til å ta avgjørelser. Fargen er også knyttet til både selvtillit og selvverd.

Anahata

Anahata, hjertechakra siiter i brystet og representeres ved fargen grønn eller rosa. Grønn eller rosa representerer kjærlighet og empati. Den er også knyttet til evnen til å føle, gi og motta kjærlighet.

Vishuddha

Vishuddha er plassert i halsen og representeres med fargen blå. Blå står for evnen til å både kommunisere og uttrykke oss.

Ajna

Ajna anses som det tredje øye og er plassert midt i pannen. Det tredje øyet representeres med fargen indigo. Indigo sørger for intuisjon og evnen til å se ting som de er. Fargen er også knyttet til indre visdom og klarsynthet.

Sahasrara

Sahasrara, kronen, sitter på toppen av hodet og representeres med fargen hvit. Hvit står for den spirituelle siden og vår tilknytning til det høyere selv. Den anses også som viktig for vår evne til tilstedeværelse.

Husk at det finnes flere ulike tolkninger av de ulike chakraene, men utgangspunktet er alltid den samme. God balanse gir god helse.

Slik balanserer du chakraene

Vi kan få ubalanse i chakraene på grunn av blant annet stress som oppstår i livene våre. Med blokkerte chakraer vil mange oppleve dårligere energi flyt og både den fysiske og psykiske helsen kan påvirkes. Meditasjon, Yoga og krystallhealing er noen metoder som kan brukes for å balansere dem.

Yoga

Yoga øvelser kan hjelpe til å åpne og balansere de ulike chakraene. Det finnes spesifikke øvelser for hvert chakra som kan hjelpe til å øke blodstrømmen og øke energiflyten gjennom kroppen.

Meditasjon

Meditasjon kan være med på å åpne og balansere chakraene. Det finnes ulike teknikker for å meditere på hvert chakra. Prøv for eksempel å visualisere fargen til chakraet samtidig som du fokuserer på pusten din.

Fargeterapi

Fargeterapi kan brukes til å balansere chakraene. Prøv å omgi deg med fargene til de ulike chakraene og se hva som skjer. Svart er for eksempel en farge du bør unngå hvis du sliter med energien i kroppen. Bruk fargede tekstiler, malerier eller steiner i rommet ditt med den fargen du ønsker å rense.

Krystallhealing

Krystallhealing er også populært blant mange som er opptatt av riktig flyt av energi i kroppen. Det finnes ulike typer steiner som kan plasseres på eller rundt kroppen for å øke energiflyten gjennom chakraene.

Husk at det kan ta tid å balansere chakraene, det kan også være lurt  å jobbe med én og én chakra om gangen.

Det er viktig å huske at selv om kroppen bør være i balanse må du gå til fastlegen din hvis du føler deg syk. Chakra mestring er en alternativ form for å holde kroppen frisk, men kan aldri erstatte moderne medisin.

Lykke til!

- Annonse-

Disse ormene og slangene finnes i Norge

Norge har en begrenset, men interessant fauna når det gjelder krypdyr. Selv om vi ikke har et stort antall arter, er de som finnes,...

Optimalt kosthold og trening for god helse: En vitenskapelig tilnærming

Et sunt kosthold er grunnlaget for god helse og velvære. Det bidrar til å forebygge kroniske sykdommer, forbedrer mental helse, og støtter optimal kroppsfunksjon....

Hva er viktig for menn når det kommer til sex?

Seksualitet er en kompleks og individuell del av menneskelivet, og det som er viktig for menn i seksuelle forhold kan variere betydelig fra person...

Hvor farlig er det å bli bitt av en hoggorm?

Hoggormen (Vipera berus) er Norges eneste giftige slange og er relativt vanlig i store deler av landet. Selv om de fleste bitt fra hoggorm...

MontessoriKidz: Fremmer barnas utvikling med innovative og trygge produkter

MontessoriKidz er et ledende merke innen pedagogiske leker og møbler som fremmer barnas utvikling gjennom lek og aktivitet. Inspirert av Montessori-prinsippene, fokuserer produktene deres...

Pesta Core- Dette trender nå

Det er ingen tvil om sosiale medier er med på å sette i gang trender, og denne trenden er intet unntak. Pesta Core regjerer...